Begrotingen

Hieronder vindt u verschillende begrotingen die Artes5 voor u kan opstellen.

 • schatting van de kosten van de diverse onderdelen van een bouwproject Elementenbegroting
  Een elementenbegroting (of kostenraming) is een schatting van de kosten van de diverse onderdelen van een bouwproject. Hierin wordt ieder bouwdeel (bestanddeel), bijvoorbeeld fundering, vloeren, wanden, kozijnen en dergelijke, in beeld gebracht.
 • lijst van werkzaamheden, hoeveelheden en eenheidsprijzen, die benodigd zijn om de prijs van een project vast te stellen Aannemersbegroting
  Een aannemersbegroting (inschrijfbegroting) is een lijst van werkzaamheden, hoeveelheden en eenheidsprijzen, die benodigd zijn om de prijs van een project vast te stellen. Wanneer men de hoeveelheden en eenheidsprijzen met elkaar vermenigvuldigt en het geheel bij elkaar optelt komt men tot de kostprijs. Wanneer men over de kostprijs de bureaukosten, de winst en risico berekent , krijgt men de aanneemsom die in de regel zonder BTW bij een aanbesteding wordt aangeboden
 • begroting die in de bestekfase van een (bouw)project door of in opdracht van de opdrachtgever wordt opgesteld Directiebegroting
  De directiebegroting is onder andere in de bouwkunde een begroting die in de bestekfase van een (bouw)project door of in opdracht van de opdrachtgever wordt opgesteld. De directiebegroting is de tegenhanger van de inschrijfbegroting opgesteld door de aannemer.

  De directiebegroting dient ter controle van de inschrijfbegroting van de laagste inschrijver bij een aanbesteding. De inschrijfbegroting kan met behulp van een gedetailleerde directiebegroting op regelniveau worden gecontroleerd.
 • begroting inclusief alle bijkomende kosten voor de opdrachtgever Investeringsbegroting
  Dit is een begroting inclusief alle bijkomende kosten voor de opdrachtgever.
  Denk hierbij aan kosten van de grond, architect, constructeur, inrichting, rente tijdens de bouw.
 • haalbaarheid van het bouwbudget Voorlopig ontwerp begroting
  Bij een Voorlopig ontwerp begroting wordt getoetst op haalbaarheid van het bouwbudget.
 • ntwerp begroting wordt opgesteld nadat de alle voorgestelde aanpassingen door de bouwpartners zijn verwerkt Definitief ontwerp begroting
  Een definitief ontwerp begroting wordt opgesteld nadat de alle voorgestelde aanpassingen door de bouwpartners zijn verwerkt.