Dienstverlening

 
Voorbereidingsfase
     
Voorbereidingsfase
 • investeringsbegroting (elementenraming).
 • Bepalen keuze architect/constructeur.
 • Kostenraming.
 • Definitieve begroting.
        Advies bij keuze aannemer Advies bij keuze aannemer
 • Wat verwacht de opdrachtgever van de aannemer.
 • Wat vind opdrachtgever belangrijk.
 • Wat is bepalend voor de aannemer van jouw keuze.
 • Controleren van de open begroting.
                     
                     
Bouwbegeleiding       Bouwbegeleiding
 • Begeleiding op de bouwplaats volgens vooraf
  afgesproken frequentie.
 • Controle facturering.
 • Begeleiding-/ondersteuning bij oplevering.
          Waardebepaling vastgoed  Waardebepaling vastgoed
 • Berekening herbouwwaarde voor opstalverzekering op
  basis van een elementenbegroting.
 • Controle- en rapportage op bouwkundige staat.
 • Investeringsbegroting naar aanleiding van rapport
  bouwkundige staat.
                     
Energie Prestatie Advies       Energie Prestatie Advies